MALIN DJUPEVÅG FOTO - PERSONVERNERKLÆRING OG VILKÅR

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Malin Djupevåg Foto samler inn og bruker personopplysninger. 

 

HVEM ER ANSVARLIG?

Malin Djupevåg Foto , ved Malin Djupevåg Foto, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

HVILKE OPPLYSNINGER? 

På nettsiden kan hvem som helst ta kontakt med Malin Djupevåg Foto via kontaktskjema. Ved utfylling av kontaktskjema skal det oppgis navn, e-post, telefonnummer, og melding. Ved bestilling av tjenester eller produkter bes også vedkommende oppgi adresse og ytterligere informasjon.

 

HVORFOR? 

Opplysninger fra potensielle og eksisterende kunder brukes kun til kommunikasjon mellom Malin Djupevåg Foto og vedkommende. Opplysningene brukes kun til kommunikasjon rundt forespurt info eller oppdrag fra potensielle og eksisterende kunder. 

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b))

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med bestilling av informasjon, tjenester eller varer. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

 

ARKIVERING, SLETTING OG TREDJEPARTER

Alle oppgitte personopplysninger, kontrakter og oppdragsbeskrivelse fra eksisterende og potensielle nye kunder lagres et online CRM-system (Wix) lokalisert utenfor EU/EØS. Informasjon og opplysninger oppbevares og lagres fra de er mottatt av Malin Djupevåg Foto og inntil kunde ber Malin Djupevåg Foto slette opplysninger. 

Opplysninger registreres også inn i vårt regnskapssystem hos www.fiken.no og videresendes til integrerte inkassoselskap (Svea) om nødvendig.

Bilder arkiveres på eksterne harddisker hos Malin Djupevåg Foto, samt i skylagring hos Jottacloud.


RETTIGHETER

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Malin Djupevåg Foto har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Malin Djupevåg Foto sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Malin Djupevåg Foto ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

VILKÅR/BETINGELSER

- Bilder og fotoprodukter er ikke inkludert i fotograferingsprisen.

- Bildene leveres senest mellom ca. 2-4 uker etter fotograferingen i et online passordbeskyttet bildegalleri.
- Bildegalleriet er åpent for visning i 6 dager. 


- Kunden har selv ansvar på kvalitet på fremkalling og produkter som er bestilt andre steder enn hos fotograf., og bildene er kun til privat bruk, og kan ikke gis/selges videre til f.eks ukeblader eller aviser som ønsker å bruke bildene til egen markedsføring.

- Poster dere bilder på sosiale medier, ønskes det helst at fotografen krediteres, tagges, eller nevnes på andre måter, og det er ikke lov å redigere bildene med f.eks instagramfiltre o.l.


- Dere er kjent med fotografens redigeringsstil, og godkjenner at bildene blir redigert deretter.

- Skal dere flytte eller avbestille timen, må dette skje senest 24timer før. (Untatt ved sykdom som kommer brått på)

- Ved ikke oppmøtt time uten å gi beskjed, faktureres timen som vanlig. Gjelder også ved tilbud som gratis fotograferingstime, siden jeg bruker en del tid på å gjøre klar til kunder før dere kommer.